NAŠE SLUŽBY

LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU

Zabýváme se kompletní likvidací a odvozem stavebního odpadu v širokém okolí Olomouckého kraje.


NEJČASTĚJI LIKVIDUJEME:

17 01 01Beton
17 01 07Směsi nebo odpadní frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06
17 03 02Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01
17 05 04Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
17 09 04Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 0T1, 17 09 02, 17 09 03

Je možno tyto materiály také ODKOUPIT.


NEPŘIJÍMÁME:

Materiály na bázi dřeva a biologicky rozložitelný odpad ze zahrad.

TŘÍDĚNÍ STAVEBNÍ SUTI A VÝKOPOVÉ ZEMINY

Zaměřujeme se převážně na třídění veškerého kamene, písku, štěrku, zeminy, stavebního odpadu, betonu a železobetonu. Třídění provádíme mobilním hrubotřídičem na pásovém podvozku. Roztříděný materiál skladujeme v našem recyklačním parku Olšany, ze kterého si můžete daný materiál odkoupit.


RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLU A ZEMIN

Hlavní doménou našeho recyklačního dvoru je recyklace stavebních materiálů. Ze stavebního odpadu jsme schopni dát druhý život, jehož materiál je možné znovu použít (re-use). To považujeme za klíčové, ale především ekologické řešení naši práce. Stavební a demoliční odpad je významným zdrojem druhotných surovin. Využitím těchto druhotných surovin jsou šetřeny přírodní zdroje a zároveň se pozitivně promítají do finančních nákladů při realizaci spodní stavby.


NAKLÁDKA A DOPRAVA

Zajišťujeme také dopravu a nakládku stavebního odpadu naši nákladní dopravou v místě vaši demolice či stavby.


KONTAKTUJTE NÁS