PRO FIRMY

PŘIJÍMANÉ ODPADY

LZE UKLÁDAT:

17 01 01Beton
17 01 07Směsi nebo odpadní frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06
17 03 02Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01
17 05 04Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
17 09 04Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 0T1, 17 09 02, 17 09 03

Je možno tyto materiály také ODKOUPIT.


NEPŘIJÍMÁME:

Materiály na bázi dřeva a biologicky rozložitelný odpad ze zahrad.

ZAJIŠŤUJEME DOPRAVU A NAKLÁDKU:

KAMION S VANOU 30t - sypké materiály
Množství materiálu:30t
Ceník dopravy:dle smluvní dohody
SOUPRAVA 30t
Množství materiálu:30t
Ceník dopravy:dle smluvní dohody
BAGR
Ceník motohodiny:dle smluvní dohody
Ceník dopravy:dle smluvní dohody
NAKLADAČ
Ceník motohodiny:dle smluvní dohody
Ceník dopravy:dle smluvní dohody

*Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
*U nakládky účtujeme každou započatou půl hodinu.

KONTAKTNÍ OSOBA:

David Jílek
7:00 - 15:00
Mob.: +420 602 595 432
E-mail: info@rpaz.cz

SYSTÉM VYKLÁDKY

KONTAKTUJTE NÁS